aldosteron

Aldosteron är en komponent i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. (RAAS), som under senare år har kommit att tilldra sig ett allt större in- tresse. Bakgrunden härtill kan sägas vara dels ny kunskap om att aldos- teron spelar en betydelsefull patofysiologisk roll vid en rad olika kardio- vaskulära sjukdomstillstånd och dels. Aldosteron är ett mineralkortikoid som ingår i kroppens system för reglering av blodtryck och osmoreglering. Aldosteron utsöndras från binjurebarkens yttre skikt som svar på höjda plasmanivåer av angiotensin samt stimulering från sympatiska nervsystemet. Förhållandet mellan natrium- och kalium-joner i blodet påverkar. PRIMÄR HYPERALDOSTERONISM (PHA) Definition. Med primär hyperaldosteronism (PHA) avses överproduktion av aldosteron. Med PHA avses ett tillstånd där produktionen av aldosteron är onaturligt hög i förhållande till den rådande reninaktiviteten, dvs. binjuren bildar aldosteron på egen hand utan reninets kontroll.

Aldosteron - redogra

Således ska hypokal-emiska patienter med misstanke om primär aldosteronism ha adekvat kaliumersättning i tablettform innan screeningproven tas. Då skapas också energi genom nedbrytning av celler, i synnerhet muskelceller. Vid medicinsk behandling är det inte bara viktigt att sänka blodtryck och korrigera eventuell hypokalemi utan också att blockera aldosteronets skadliga effekter på bl a hjärta, kärl och njurar. Däremot vill den styrande alliansen i Stockholms läns landsting utreda alternativa avtalsformer för kunna behålla andra idéburna verksamheter. Läs om Läkartidningens policy för kommentarer.

Aldosteron Video

Urinorganen del 4 (5) ADH och Aldosteron Scand J Prim Health Care. Högt blodtryck med eller utan kaliumbrist är de vanligaste tecknen på sjukdomen. När det finns mindre syre i blodet känner njurarna av det och bildar mer erytropoietin. Vilka behandlingsmöjligheter finns vid primär aldosteronism? När tillräckligt mycket förhoppning från sköldkörteln bildats hämmar de hypofysen. Vad kan man göra om inte havssalt räcker för behandling av symtom från lågt aldosteron? aldosteron

0 Replies to “Aldosteron”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *